Digital paintings, Reblogs, Trosa förbifart/Infart Västra, Trosa is the place

Save Trosa nature on fb – frågor om förbifarten på fb

English text after the Swedish Min post Klimatsmart utveckling i Trosa? har spritt sig till fb. Där kan ni läsa frågor och kommentarer kring projekt förbifart Trosa och exploateringen av Tureholmshalvön. Besök gärna sidorna om ni har möjlighet. Där kan ni få svar på era frågor om ni har några sådana kring detta ämne. Ni… Continue reading Save Trosa nature on fb – frågor om förbifarten på fb