drawings

Yttrandefrihet – freedom of speech

Det här händer nu. Går det ens att förstå hur aningslöst våra politiker uppför sig inför oss medborgare? https://www.svd.se/a/eJMV1R/stina-oscarson-om-den-nya-lagen-om-utlandsspioneri https://utgivarna.se/uncategorized/nils-funcke-om-spionlagen-illa-underbyggt-forslag-som-begransar-yttrandefriheten/ https://www.svd.se/a/JQOB1m/en-lag-som-gapar-over-for-mycket https://www.svd.se/a/Ll4M8P/stina-oscarson-intervjuar-parisa-liljestrand-om-nya-spionlagen https://www.dn.se/ledare/isobel-hadley-kamptz-politikerna-hanskrattar-at-grundlagen-och-at-valjarna/ Yttrandefriheten är en av våra främsta demokratiska grundpelare. Politikerna må ha goda avsikter men i framtiden kan det sitta andra som saknar sådana avsikter och istället utnyttjar lagen till frihetsbegränsande syften tvärsemot… Continue reading Yttrandefrihet – freedom of speech

Advertisement