Nature miracles, Photographs

Snatteränder – Gadwalls

This year I discovered a new kind of ducks around our place in archipelago. It's not the usual mallards that use to be around. They're similar to mallards but this is gadwalls. I år har jag upptäckt en ny sorts and i vårt område i skärgården. Vanligvis simmar gräsänder omkring i viken, men detta är… Continue reading Snatteränder – Gadwalls