drawings

To point finger at something/att peka på en spricka

When someone try to get our attention, because of an obvious upcoming crisis, how often do we not listening? Instead we are occupied with tell the pointer to quit pointing. Stop shouting and be like the rest of us. Normal and quiet and nice. Don't fuss. What if we'll be so occupied with shutting down… Continue reading To point finger at something/att peka på en spricka

Ta bladet från mun - texttavlor, What ever

Till alla ni som arbetar ideellt

Tack alla ni, som arbetar ideellt för att på olika sätt "rädda världen". Vi må ha olika definition på hur vi räddar världen. Men grundförutsättningen i det ideella skiktet handlar om att utan egen vinning göra en insats för allas bästa. Att uppnå resultat som alla har glädje av, inte bara några få. Att inte… Continue reading Till alla ni som arbetar ideellt