AsorT of town - TrosA, n wot fo, Digital paintings, drawings, Trosa förbifart/Infart Västra

Tillväxt

In English, see below Swedish text. Detta nutida ord, som vi använder antingen som messias-kommer-ord eller skällsord beroende på vilken inriktningsidé vi tillhör. Ofta talar vi om ekonomisk TILLVÄXT utan någon närmare definition eller förklaring till varför vi tillför den goda eller dåliga egenskaper. Inom den ekonomiska tillväxten skulle vi nog kunna utkristallisera två spår.… Continue reading Tillväxt