drawings

Morning drawings – Morgonteckningar January 26 2019

Yesterday early morning I saw a heron on ice. Igår tidig morgon såg jag en häger på isen i Trosaån. Anna

Challenges, drawings

Morning drawings – Morgonteckningar November 1-2 2018

Don't ask me why I suddenly got into animal theme. I don't know. Fråga mig inte hur jag plötsligt kom in på ett djurtema. Jag vet inte. Maybe because herons fly over the roof tops here in my city. Kanske för att hägrarna flyger över hustaken här i stan. We have probably taken their normal… Continue reading Morning drawings – Morgonteckningar November 1-2 2018

Nature miracles, Photographs

Heron on my roof Gråhäger på taket

Anna

Nature miracles, Photographs

Another day in morning paradise Ännu en dag i ljuvlig gryningstimma

Morgonsol på klipporna, morning sun on the rocks 🙂 Heron in the air, gråhäger i luften Swan family early awake, svanfamiljen vaken i tidig morgontimma Life is good, livet är gott 🙂 Anna