Digital paintings, What ever

Att hänga ut folk

Vårt ganska underliga uttryck Att hänga ut folk, tar sig den här formen bildligt i mitt huvud. Uttrycket dyker ofta upp i sammanhang där vi vill framföra kritik. Avvägningen i sådana funderingar kretsar ofta, vid sidan av själva kritiken, kring just lämpligheten att personrikta kritiken. Vill vi framföra kritik mot kommunal förvaltning får ofta tjänstemän… Continue reading Att hänga ut folk

Digital paintings, drawings

Att hänga ut folk

Får vi människor hänga ut varandra hur som helst? Får vi överhuvudtaget oavsett uthängningsanledning göra det? När går vi över gränsen? När vi går över gränsen? En fråga som vi ständigt bör brottas med tycker jag. Ibland gör vi tokiga saker, ibland inte. Oavsett vilket och oavsett om vi väljer att hänga ut varandra eller… Continue reading Att hänga ut folk