Digital paintings, What ever

Att hänga ut folk

Vårt ganska underliga uttryck Att hänga ut folk, tar sig den här formen bildligt i mitt huvud. Uttrycket dyker ofta upp i sammanhang där vi vill framföra kritik. Avvägningen i sådana funderingar kretsar ofta, vid sidan av själva kritiken, kring just lämpligheten att personrikta kritiken. Vill vi framföra kritik mot kommunal förvaltning får ofta tjänstemän… Continue reading Att hänga ut folk