Digital paintings, drawings, What ever

Ensam

För att knyta an kring reflektionerna i förra inläggets begrepp singel. Ett nutida civilståndsuttryck med undertoner av en slags väntrumsstatus många gånger. Men ensamhet behöver inte betyda väntrum. Det kan betyda seger för den tävlande. Ensam över mållinjen! Vilken lycka. Det kan betyda lugn och ro för tankar och inre upplevelser. Av en bok till… Continue reading Ensam