Nature miracles, paint on rocks, What ever

Heart of stone?

It's okay when stones shapes hearts. But when humans turn their hearts into stones. Then it's not okay, or is it? Att stenar formar sig till hjärtan har jag inget emot, men när vi människor formar våra hjärtan till sten, då börjar jag fundera på om vi gör rätt. Anna