Ta bladet från mun - texttavlor, What ever

Till alla ni som arbetar ideellt

Tack alla ni, som arbetar ideellt för att på olika sätt "rädda världen". Vi må ha olika definition på hur vi räddar världen. Men grundförutsättningen i det ideella skiktet handlar om att utan egen vinning göra en insats för allas bästa. Att uppnå resultat som alla har glädje av, inte bara några få. Att inte… Continue reading Till alla ni som arbetar ideellt