Challenges, Trosa förbifart/Infart Västra, Trosa is the place, Trosa paintings/Trosamåleri, VilleValleViktor, YannoDunnoVictor

Vad skulle du göra? What would you do?

Om du var en debattredaktör på en lokal nyhetstidning i sektorn gammalmedia, ansvarig för bedömingen av insändare från allmänheten. Vad skulle du göra om du fick nedanstående mail? If you were an editor of a local oldfashioned media newspaper. What would you do if you got a mail like this one below? “Hej SN! Bifogar… Continue reading Vad skulle du göra? What would you do?

Pastel paintings

Outside inside/Utanför innanför

What do you see in the picture? I don't say more than that, because then I maybe plant images, in your head, of what I see. Vad ser du i bilden? Jag säger inget mer om bilden eftersom jag då riskerar att plantera bilder i ditt huvud av vad jag ser. Anna