Trosa förbifart/Infart Västra, Trosa is the place, VilleValleViktor, YannoDunnoVictor

Vilken vecka – What a week!

Veckan när jag här på bloggen publicerade Sagan om en onödig väg/Ville Valle och Viktor sköt statistiken på antal visningar i höjden. The week that I posted The tale of an unnecessary road/Yanno Dunno and Victor the stats went through the roof compared to a normal week. Om du inte har hunnit läst sagan ännu… Continue reading Vilken vecka – What a week!

Trosa förbifart/Infart Västra, Trosa is the place

Trosapolitiker besinna er – Trosa politicians think again!

Sea eagle at Gillbergsvik Käftudden Trosa 2017 After Swedish text a google translation to English follows. Politikerna i Trosa har fått ännu en skrivelse angående exploateringsplanerna för västra Trosa och Tureholmshalvön. Ni kan läsa den nedan. Vill ni också agera och låta politikerna veta vad ni tycker om deras planer, skriv till politikerna. Har ni… Continue reading Trosapolitiker besinna er – Trosa politicians think again!