Storslagna projekt

Jag hittade en gammal post som blir mer och mer aktuell för Trosas politiker som har drabbats av storhetsvansinne i alla möjliga frågor, men främst beslutet att stå fast vid att bygga en ny stor väg som inte behövs och som kommer att motverka de allt mer angelägna klimatmålen. Så jag postar denna serie igen. Anna

For English version, please visit the post

Warning of grand projects

En bildserie om små män som vill bli störst 🙂


Advertisements

Save Trosa nature – Behåll och stärk Trosas natur

Läs detta före 9 januari 2018, så har du chansen att bidra till att bevara och stärka Trosas natur.

Read this before January 9 2018 of you want to participate in the efforts to save Trosa nature.


Du har antagligen redan läst att 2017 uppmätte de högsta medeltemperaturerna någonsin (sen vi människor klarat att mäta de värdena). I SvD uttalade sig professor Johan Rockström och sade följande: “Om vi ska kunna leverera på Parisavtalet får vi inte chansa. Om planetens förmåga att buffra våra utsläpp går ner måste vi minska våra utsläpp ännu snabbare.” Han sade också “Vad vi gör de kommande fem åren blir avgörande för klimatets framtid”.

You have probably already read about how 2017 was the warmest year ever since mankind started to measure temps. In the Swedish newspaper SvD the professor Mr Johan Rockström said “If we’re gonna live up to Paris agreement we can’t take chances. If the planet don’t have the same ability to buffer our emissions, we must decrease our emissions even faster.” He also said “what we do in the next five years will be crucial for the climat future.”

Så vad gör våra självberömmande Trosapolitiker i dessa klimatmedvetna tider?
DE TÄNKER BYGGA EN NY VÄG SOM FÖRSTÖR MASSOR AV NATUR OCH LEDER TILL KRAFTIGT ÖKADE UTSLÄPP!!!!
Vad gör myndigheterna som har som uppgift att skydda natur och tillse att klimatmålen efterlevs?
DE SÄGER PÅ TUSENTALS SIDOR I PROJEKTHANDLINGARNA ATT DET ÄR OK FÖR TROSA KOMMUN ATT BYGGA VÄGEN OCH ATT DET INTE LEDER TILL NÅGON STÖRRE MILJÖPÅVERKAN!!!!

Du har chans att förklara för dem att nya vägar leder till ökad trafik och därmed ökade utsläpp. För att säkra planetens klimat sett ur människans överlevnadsperspektiv behöver alla människor på jorden medverka till att MINSKA utsläppen och att det är bråttom.

So what do our self-celebrating politicians do in these climate conscious times?
THEY WILL BUILD A NEW BIG ROAD THAT WILL DESTROY FAR TOO MUCH NATURE AND LEAD TO POWERLY INCREASED EMISSIONS!!!!
What does the protect nature and climat goals authorities do?
THEY SAY IN ABOUT THOUSANDS OF PAGES IN THE PROJECT FILES THAT IT IS OK FOR TROSA MUNICIPALITY TO BUILD THE WAY AND THAT THE PROJECT WILL NOT LEAD TO NEGATIVE CLIMATE EFFECTS!!!!

You have the chance to explain to them that new roads lead to increased traffic and thus increased emissions. In order to ensure the planet’s climate viewed from the human survival perspective, all people on earth need to help reduce the emissions and that it is in a hurry.

Du kan lämna dina synpunkter på projekt Infart Västra Trosa senast den 9 januari 2018.

You can leave information about what you think of the new big road until January 9 2018.

Om du vill läsa mer om hur projektet påverkar kan du besöka ett inlägg på Fb Mötesplats 0156.

If you want to read more about how the project effects you can visit Fb Mötesplats 0156. It’s in Swedish, but maybe you can translate the text or find the like button anyway. If you leave a like you support the save Trosa nature efforts.

And some drawings


Anna

News From save Trosa Nature December 2017

In the local newspaper on the internet, www.itrosa.se you can read a debate text about the new big road project. It’s in Swedish, so I translated the text to English further down in this post.

Hos www.itrosa.se, den lokala tidningen på nätet kan ni läsa en debattext om Infart Västra Trosa som tar upp kommunens bristande information till invånarna om de ekonomiska konsekvenser som kan komma att drabba skattebetalarna.

Vill ni hjälpa till att uppmärksamma frågeställningen kan ni även besöka fb-sidorna Itrosa och Mötesplats 0156 där det ligger inlägg som hänvisar till artikeln. Lämna gärna ett avtryck där för att ge inläggen uppmärksamhet om ni tycker frågan behöver mer debatt.

Glöm heller inte att själv agera genom att lämna dina synpunkter till Trafikverket före 9 januari 2018. Läs även mer på InformationTrosa.

Here’s the English google translate text:

Many questions have been asked for Trosa’s municipal politicians when it comes to The new big road in Trosa. So far no responses have been received, either in terms of funding, the climate issue or who really needs the entrance.
Let’s look at the funding of the entrance. According to the roadmap, which is now under review for Trafikverket’s website trafikverket.se, the cost is estimated at 155 MSEK (16 million EUR or 18,4 million USD). How will the municipality of Trosa manage to pay its share, SEK 93 million, and in addition, advance the Traffic Administration’s share, SEK 62 million?

Certainly, Trosa municipality has informed that the entrance fee is to be paid with development fees on all plots belonging to western and southern Trosa. To pay for the road, 670 residential areas and municipal land needed for industrial activities at Trosaporten are sold.

How much exploitation fees have been received? In March this year, an agreement has been signed with landowners in Smedstorp, 95 houses with a fee of SEK 100,000, an additional agreement with one
landowner who has received advance notice on four plots. For the rest of the exploitation income there is great uncertainty. The landlord’s whims and residents’ strong opposition to the exploitation of Trosa’s attractive archipelago nature is blocking this uncertainty.

Who wants to live in the middle of a 25m high energy-pile forest? It will be difficult to find accommodation for the 60 houses, far from the service providers’ services, even though building permits are obtained. Large uncertainty also prevails around the 100 homes planned in the archipelago, as the area is covered by beach protection and holds great natural values.

The industrial land the municipality intends to sell is water-soft and inappropriate to build on. What then remains than borrowing? Trosa Municipality is the country’s thirteenth most indebted municipality
and is now risking taking additional loans.

For who is this road built? Who’s serving it?
The entrance is supposed to relieve traffic in central Trosa. The entrance is also intended for use by those who will move to western Trosa and Tureholm Peninsula. Since 670 homes in western Trosa are planned with the Tureholm Peninsula, traffic in central Trosa will increase instead of decreasing. If the target point for the new entrants is not central Trosa, instead, you will use Västerljung road. If you want to visit central Trosa, you do not choose the new big road as it opens onto Åda road far from central Trosa, in height with
Bråta street.

What need of the new road do you that live in Trosa city center have of the entrance? What are your needs in Vagnhärad and Västerljung of the new road? The municipality uses you as a taxpayer to pay the loans on the new road.

Who’s gains on the new road? The only ones who gains something from on the new big road are the landowners who want to transform their woodland or farmland to exploitation land.

Think about this and give your comments on Trafikverket’s website trafikverket.se / Road 782/218 before January 9, 2018.

Trosa in December 2017
Ingrid Benson
www.InformationTrosa.wordpress.com

If you want to support the Save Trosa nature efforts please visit the fb pages itrosa 


and mötesplats 0156 where this debate text is linked.


Toghether all around the world we can make a positive diffrence and make our politicians finally start to listen 🙂


For love of Trosa nature. Don’t build that road. We don’t need it. It is as simple as that.

Anna

Information Trosa

Om du vill följa några av de ansträngningar som sker för att övertyga Trosa kommuns politiker att agera klimatsmart och tänka om när det gäller projekt som motverkar klimatmålen kan du besöka en ny hemsida som heter Information Trosa.

If you want to follow how some Save Trosa nature people trying to convince the Local politicians in Trosa Sweden to act climate smart and reconsider projects that doesn’t do climat change’s goals any good, you can visit the new site Information Trosa.

It’s in Swedish, but I think you can press a button and chose which language you want to read. 

One page doesn’t need so much translation and I think you would like to see the page. The page show some of the wild life we try to protect from exploitation. You will se both endangered and protected species in the photo gallery if you click on the photos over there.

Here’s the link

https://informationtrosa.wordpress.com/tureholmshalvons-natur/

Anna

Vad betyder förbifarten för dig som bor i Västerljung?

Läs nedan hur du påverkas av politikernas planerade vägbygge och den exploatering av stora allemansrättsligt tillgängliga naturområden i Hunga och Trosa som blir följden av vägbygget.

Vill du kontakta oss som skrivit denna information, Ingrid Benson och Anna Bohlin, kan du maila oss på: informationtrosa@gmail.com

Du får gärna sprida denna information vidare.

Ni kan också läsa mer under kategorin Trosa förbifart här på bloggen.
To my english readers. This is information about the new big road through Trosa grand nature that we don’t need but the politician still think it’s a good idea. The information is in Swedish, sorry about that. I will post more information in english in future posts, so I will let you know how it goes.


The information says the road will destroy nature and cost the citizens a lot of money and increased pollution while a big landowner will make good money out of the project. If you want to support our efforts to save Trosa nature you are welcome to press the like button on this post 🙂Vad betyder förbifarten för dig som bor i Vagnhärad?

Läs nedan hur du påverkas av politikernas planerade vägbygge och den exploatering av stora allemansrättsligt tillgängliga naturområden i Hunga och Trosa som blir följden av vägbygget.

Vill du kontakta oss som skrivit denna information, Ingrid Benson och Anna Bohlin, kan du maila oss på: informationtrosa@gmail.com

Du får gärna sprida denna information vidare.

Ni kan också läsa mer under kategorin Trosa förbifart här på bloggen.
To my english readers. This is information about the new big road through Trosa grand nature that we don’t need but the politician still think it’s a good idea. The information is in Swedish, sorry about that. I will post more information in english in future posts, so I will let you know how it goes.


The information says the road will destroy nature and cost the citizens a lot of money and increased pollution while a big landowner will make good money out of the project. If you want to support our efforts to save Trosa nature you are welcome to press the like button on this post 🙂Vad betyder förbifarten för dig som bor i Trosa?

Läs nedan hur du påverkas av politikernas planerade vägbygge och den exploatering av stora allemansrättsligt tillgängliga naturområden i Hunga och Trosa som blir följden av vägbygget.

Vill du kontakta oss som skrivit denna information, Ingrid Benson och Anna Bohlin, kan du maila oss på: informationtrosa@gmail.com

Du får gärna sprida denna information vidare.

Ni kan också läsa mer under kategorin Trosa förbifart här på bloggen.

To my english readers. This is information about the new big road through Trosa grand nature that we don’t need but the politician still think it’s a good idea. The information is in Swedish, sorry about that. I will post more information in english in future posts, so I will let you know how it goes.

The information says the road will destroy nature and cost the citizens a lot of money and increased pollution while a big landowner will make good money out of the project. If you want to support our efforts to save Trosa nature you are welcome to press the like button on this post 🙂

Sommarläsning Summer reading

På sommaren kan du ligga i hängmattan och läsa en god saga.

Pröva med Sagan om en onödig väg om en trios sannolika framfart i en liten stad. Länken innehåller hela sagan. Läs och dela den gärna vidare 🙂

Den kan både ge dig skratt och eftertanke i lagom doser. Den kan också hjälpa dig att upptäcka de Ville, Valle och Viktor du har i ditt område.

Summer is a good time for reading stories. I have a suggestion.

The tale of an unnecessary road about Yanno Dunno and Victor. The link contains the whole story for free 🙂

It’s a fun story and one that maybe leave you with thoughts.

It’s not only in my town the politicians plans new big unnecessary roads. It happens at Leslies place too.

As Sonofabeach96 says in a comment on another post about destroying nature for building new big roads

“If unsure about their motivations, just follow the money. Simple as that. Anyone who thinks otherwise is delusional, I’m afraid. Sad, indeed. 😕”

Read the story if you haven’t already. You might learn how to discover your Yanno, Dunno and Victors at your place.

Anna

 

Sagan om en onödig väg – The tale of an unnecessary road Del/part 9


Del 9

For English look below the Swedish text

Ville och Valle lurades egentligen inte i den meningen att de talade vitt och brett om den nya vägen eller Viktors byggplaner för den delen heller. De pratade helt enkelt inte särskilt mycket alls om vägen eller byggplanerna någonstans. De gjorde som de alltid hade gjort, de smög in sina planer lite här och där utan att invånarna märkte något.

De enda som de behövde övertyga var de som skulle bygga vägen och de som verkligen kunde sätta stopp för planerna. De som skulle bygga vägen fick ett rejält fint erbjudande från Ville och Valle om att staden kunde betala större delen av vägen om de som skulle bygga vägen lovade att bygga den snabbt. Varifrån de skulle få de pengarna att betala med hade de först ingen aning om. Men Viktor hade sagt att de bara måste se till att få vägen på plats, annars kunde han ju inte börja bygga. Om Viktor inte kunde börja bygga, kunde han heller inte förvandla sin mark till massor av pengar, som var hans enda plan och enda anledning att han hängde ihop med Ville och Valle.

De som kunde sätta stopp på planerna var goda medhjälpare till Viktor, så de hade inga problem med att helt enkelt strunta i att undersöka om vägprojektet och byggplanerna verkligen var kloka att genomföra eller inte.

Part 9

Dunno and Yanno were not really fooling the citizens in the sense that they spoke widely about the new road or Victor’s development plans for that matter. They simply did not speak much at all about the road or building plans. They did as they always had done, they made their plans a little here and there without the inhabitants of the town noticing anything.

The only ones they needed to convince were those who could build the road and those who could execute the plans. Those who were going to build the road got a really nice offer from Dunno and Yanno. The city could pay most of the road, if those who were to build the road promised to build it fast. They did not know where to find the money to pay with, they made the promise anyway. Victor had said that they only had to make sure that the road was in place, otherwise he could not start building. If Victor could not begin to build, he could not turn his land into lots of money, which was his only plan and the only reason he was hanging out with Dunno and Yanno.

Those who could execute the plans were good assistants to Victor, so they had no trouble simply ignoring whether the road project and building plans were really wise to implement or not.

Vill ni läsa hela sagan finner ni den här:

Svensk version fulltext

If you want to read the whole story you find it here:
English full version

Also check out
Warning of grand projects

Se även
Varning för storslagna projekt

Sagan om en onödig väg – The tale of an unnecessary road Del/part 7


Del 7

For English look below the Swedish text

Ville och Valle fann råd hos den genialiske Viktor såklart. Allt var frid och fröjd igen. Nu skulle allt ordna sig. Nu skulle staden bli ännu större och då skulle allt lösa sig som i ett trollslag. Det hade i alla fall Viktor slagit i dem och de trodde blint på honom. Han var ju så smart.

Viktor hade hittat på att de kunde bygga i hans stora skog och på hans stora fält. Av någon anledning i någon tid hade Viktor lyckats lägga under sig en stor del av stadens naturmarker. Ville och Valle begrep inte bättre än att naturmark var fullständigt värdelös och inte tjänade något som helst syfte om man inte bebyggde den. De såg Viktors markegendomar som en skänk från ovan. Här skulle byggas, här skulle utökas, här skulle stadens ekonomi ha chans att återhämta sig. Ville och Valle skulle skriva in sig i historien som de som utvecklat den lilla staden till en stor stad. Nu gällde det bara att övertyga de som behövde hjälpa dem att genomföra detta storslagna projekt.

Part 7

Dunno and Yanno found the advice of the genius Victor of course. Everything was okay again. Now everything should get going again. The city would become even bigger and then everything would be magic. They believed Victor blindly. He was so clever.

Victor had found that they could build lots of houses in his large forest and in his big fields. For some reason, Victor had managed to occupy a large part of the city’s nature. Dunno and Yanno did not understand better than the fact that natural land was completely useless and did not serve any purpose unless you built on it. They saw Victor’s land properties as a gift from above. The city economy had a chance to recover. Dunno and Yanno would make history as those who developed the small city into a big city. Now they just had to convince those who needed to help them to succeed in this magnificent project.

Vill ni läsa hela sagan finner ni den här:

Svensk version fulltext

If you want to read the whole story you find it here:
English full version

Also check out
Warning of grand projects

Se även
Varning för storslagna projekt

Sagan om en onödig väg – The tale of an unnecessary road Del/part 6


Del 6

For English look below the Swedish text

Den här storslagna planen att ständigt göra staden större fungerade i många, många år för Ville och Valle, men de hade ett stort bekymmer.
Den storslagna planen gav inte guld och gröna skogar, som Viktor tutat i dem att planen skulle göra. I själva verket hade ju Viktor behållt både guldet och den gröna skogen alldeles för sig själv. Men det talade han tyst om inför Ville och Valle. Fast de skulle inte ens begripa det om han sade det rakt ut, så Viktor var inte det minsta orolig över att råka försäga sig heller.

Ville och Valle insåg en dag att de orsakat staden stor skuldsättning. Hur hade det gått till? Det kunde de inte begripa. De hade ju varit så duktiga med allt. Att bli större skulle ju innebära att ekonomin också blev större. Det blev den också, men på alldeles fel sida, nämligen skuldsidan. De stod där med en stor, stor nitlott i ett gigantiskt miljonlotteri och visste inte hur de skulle få tillbaka pengarna de hade förbrukat.

Part 6

This magnificent plan to continually make the city bigger worked for many years, but Dunno and Yanno had one major concern. The grand plan did not give gold and green forests, which Victor tricked them to believe. In fact, Victor had retained both the gold and the green forest all by himself. But he spoke quietly about that in front of Dunno and Yanno. They would not understand even if he told them, so he didn´t worry that much about that fact.

Dunno and Yanno realized one day that they caused the city great debt. How could that have happened? They could not understand that. They had been so good at everything. Becoming bigger would mean that the economy also became bigger. It became bigger, but on the wrong side, the debt side. They stood there with a big, big blank in a giant million lottery and did not know how to get the money back they had spent.

Vill ni läsa hela sagan finner ni den här:

Svensk version fulltext

If you want to read the whole story you find it here:

English full version

Also check out
Warning of grand projects

Se även
Varning för storslagna projekt

It’s spreading – sagan sprider sig :)


Mötesplats 0156 finns ett inlägg som hänvisar till sagan om Ville, Valle och Viktor. Besök gärna inlägget och gilla det om ni tycker inlägget är värt tummen upp. 

Vi behöver alla lära oss att upptäcka varningssignaler kring storslagna projekt. Att läsa sagan kan vara ett sätt att göra det.

On the fb page Mötesplats 0156 you can read a post about the tale of Yanno, Dunno and Victor. If you feel like it, please stop by the page and give the post a like.

We all need to learn to recognize the grandiose project warning signals. To read the tale isone  way to learn that.

Anna

Sagan om en onödig väg – The tale of an unnecessary road Del/part 3


Del 3

For English look below the Swedish text

Trion Ville, Valle och Viktor kom en dag av okänd anledning till den lilla fridfulla staden, där invånarna tyckte att de redan bodde på den bästa platsen på jorden. Trots det lyckades Ville, Valle och Viktor nästla sig in i deras lokala regering på olika vis. Viktor höll sig som vanligt i bakgrunden och syntes nästan aldrig till. Han lät Ville och Valle hålla i styret om vartannat. För honom kvittade det vem av dem som utnämnde sig till ledare i den lilla staden så länge det var Ville eller Valle. Det var mest Valle som tog täten och Ville följde lydigt efter. Ville ville ju inte svika sitt gäng. Det skulle skapa dålig stämning, även om Ville ibland tvivlade på att hans kompisar verkligen tänkte rätt.
Men Ville ville inte bråka och sätta sig på tvären.

Ingen i trion kunde förstå varför invånarna kunde förklara sig så nöjda med allt. Trion, eller ja, Viktor i huvudsak förstås, men de andra skulle protestera om någon försökte säga det, så vi säger hela trion i stället. Trion tyckte att denna lilla rara plats gott kunde växa och bli lite större. Fort skulle det gå tyckte de också. Annars hade det ju inget att göra om dagarna. De hade hittat rätt gott om pengar i stadens gemensamma kassa och dem ville de gärna sätta sprätt på. Eller egentligen var det ju Viktor som hade föreslagit det från början, det där med att de kunde bygga ut den lilla staden. Ville och Valle skulle ju få mer makt över fler då. Något som uppenbarligen lockade Ville och Valle tillräckligt mycket för att sätta igång planerna.

Part 3

Victor was nearly a god for Dunno and Yanno. Victor was the genius of the trio. Dunno and Yanno would very much be like him, the smartest guy they knew. Victor had an enigmatic image and didn’t mingle much with others. He stayed in the background and figured out new grandiose plans and let his development plans go on constantly in all corners of the world.
They knew that he decided, so when they got the chance to boss over an entire small town they did not want to be outdone. They did as Victor told them to do. They did not bother to check with the citizens if they were ok with the grandiose plans. They thought Victor’s plans were faultless, so ask others would only take unnecessary time and create unnecessary issues. Neither Dunno or Yanno wanted inconvenient questions.

They discovered that it was quite easy to implement plans for the city without ask someone else. They liked to hide exploitation and not tell anyone until it was done and finished. Those who went out of the city during the work days just did not have as much opportunity to keep an eye on the trio and their plans for the small town. If anyone still posed critical questions, they managed to always dismiss the troublesome issues by getting the questioners feel uncomfortable. Early on, they had managed to become friends with the paper people, who wrote newspaper articles about the city. So when critical persons tried to get attention for all the secrecy that Dunno and Yanno kept, the paper people guarded Dunno and Yanno. Dunno and Yanno invited the helpful paper people to a small dinner at their annual Christmas brake, as a big thank you. The atmosphere was always very jovial and Victor was rarely seen. Most citizens thought that it was Dunno and Yanno who were in charge and everything was okay.

Vill ni läsa hela sagan finner ni den här:

Svensk version fulltext

If you want to read the whole story you find it here:
English full version

Also check out
Warning of grand projects

Se även
Varning för storslagna projekt

Sagan om en onödig väg – The tale of an unnecessary road Del/part 2


Del 2

For English look below the Swedish text

En dag intresserar sig plötsligt tre små män för den lilla staden. Vi kan kalla dem Ville, Valle och Viktor utan att de för den skull har någon som helst koppling till de riktiga Ville, Valle och Viktor från 1970-talets barnprogram. De här tre figurerna är inte alls av samma typ.

Ville är lite velig och har inte modet att gå sin egen väg. Ville lyssnar på vad Valle säger och håller med av ren bekvämlighet för att inte göra sig obekväm inför varken Valle eller Viktor. Valle har nämligen tydligt gjort klart att det är han som bestämmer och alltid har rätt. Vad Valle inte riktigt har räknat ut är att Viktor har fått Valle att tro att Valle bestämmer. I själva verket bestämmer den listige Viktor, som alltid tar hem segern, kring allt som trion tar sig för.

Viktor är så listig att han håller sig lite bakom Ville och Valle. Viktor har inget egentligt intresse att hålla ihop med Ville och Valle annat än att hans egna storslagna planer vinner på att låta dem hänga på hans idéer. Viktor har bara en enda storslagen plan i livet. Att förvandla allt han kommer över till reda pengar. Mycket pengar ska det vara för att han ska känna sig riktigt nöjd. Han upptäckte tidigt i livet att allt gick att göra om till pengar. Han upptäckte också att inte alla andra hade kommit på det utan bara några få. Det gav honom stora möjligheter att genomföra sina storslagna förvandlingsplaner utan att så många förstod vad han höll på med. Ville och Valle var typexempel på figurer som inte begrep någonting av hans dolda planer. De trodde verkligen på hans fagra tal som lurade i Ville och Valle att de var hjärnorna bakom planerna de hade.

Part 2

One day, the little town suddenly interested three small men. We can call them Dunno, Yanno and Victor.

Dunno is a little indecisive and do not have the courage to go where the true heart and mind leads. Dunno always listen to what Yanno says and then agree, afraid of making Yanno and Victor angry.
Yanno made it clear that it is he who decides and he who is always right. What Yanno has not really figured out is that Victor has made Yanno believe that Yanno decides. In fact Victor is the one who decides everything and always is the winner.

Victor is smart. He always stays a little bit behind Dunno and Yanno. Victor has no real interest being friends with Dunno and Yanno, other than his own grand plans would not go through without their help. Victor has only one single grand plan of his life. To turn everything he comes across to cash. A lot of money will make him really satisfied. He discovered early in life that he liked turning everything to pure cash. He also discovered that not everyone else had thought of it, only a few. It gave him great opportunities to implement his grand development plans without many understanding what he was doing. Dunno and Yanno were typical examples of characters who did not understand anything of his hidden plans. They really believed in his fair speeches about how great his plans where even for othter people. Yanno and Dunno thought they were the brains behind the plans that Victor had for the little town.

Vill ni läsa hela sagan finner ni den här:

Svensk version fulltext

If you want to read the whole story you find it here:
English full version

Also check out
Warning of grand projects

Se även
Varning för storslagna projekt

Sagan om en onödig väg – The tale of an unnecessary road Del/Part 1


For English look below the Swedish text

Del 1

Det var en gång en liten underbar plats på jorden där naturen omringade en liten stad med åretruntboende, sommarboende och en hel massa turister den varmare årstiden. I stort sett samtliga av dessa sökte sig till den lilla staden just för sitt natursköna läge och avsaknaden av storstadsbuller. De kunde ta sin morgonkopp kaffe på verandan i fågelsång och vindens sus från vattnet eller skogen. Hämta frisk luft alldeles utanför dörren var som helst i den lilla staden. Ville de en bit längre ut i naturen var det gjort med en rask promenad på några minuter eller möjligen en cykeltur, kanske med en fikakorg på pakethållaren. För de som ville bada fanns den möjligheten både på cykel- och båtavstånd för alla. På vintern fanns det gott om skidspår rakt ut i naturens bullerfria storslagenhet. Bad och cykeltur byttes mot skidturer i skog och ut på de vintervilande ängarna.

Alla tyckte att de bodde på den bästa platsen på jorden. De hade nära till allt och kunde lätt hitta arbete. Eftersom de bodde på den bästa platsen på jorden önskade de sig inget annat än att tillbringa den mesta tiden just på den platsen i naturens ro och stadens gemytliga miljö där det mesta i varuväg gick att skaffa för en liten slant i många små butiker. Allesammans bidrog till att staden fick ett gemensamt självförtroende som liten stad där man mötte hjälpsamma och uppfinningsrika människor. Uppfinningsrikedomen ledde ofta till att ännu fler fick arbete i den lilla staden.

Den lilla staden brydde sig egentligen inte så mycket om stora världen där utanför, men av någon anledning hittade stora världen den lilla staden och människor från alla möjliga håll kom och besökte den. Staden drog till sig konstnärer, författare, skådespelare, filmare, ja en hel epok rikskänd kulturelit satte den lilla staden på kartan ibland på fullt allvar och ibland satiriskt.

Här tror ni kanske att sagan slutar, men nej, den har knappt hunnit börja. Den börjar nu.

Part 1

It was once a small wonderful place on earth where nature surrounded a small town with year-round residents, summer residents and a whole bunch of tourists in the Summer season. All of them found their way to the small town just for its scenic location and the absence of urban noise. They could take their morning coffee on the veranda, listen to the birdsong and the sound of the wind from the water or forest. Get fresh air right ouside the doorstep anywhere in the small town. If they wanted to they could go a bit further, out in the countryside. Either they could take a brisk walk of a few minutes or maybe a bike ride, perhaps with a picnic basket on the carrier. For those who wanted to swim there were many possibilities , just a short bicycle ride or a boat trip would take you there. In winter, there were plenty of ski trails right out of nature’s noise-free magnificence. Swimming and biking were exchanged for skiing in the forest and on the winter dormant meadows.

Everyone thought they were living in the best place on earth. They were close to everything and could easily find work. Because they lived in the best place on earth they wanted to do nothing but spend most of their time there. In the many small shops in town you could find everything you needed and the people working there were very friendly and helpful. The creativity and inventiveness of the people often led to even more people found work in the small town.

The small town did not really care so much about the big world, but for some reason the big world found the small town and people from everywhere came to see it. The city attracted artists, writers, actors, film makers, indeed an epoch nationally famous cultural elite put the little town on the map sometimes seriously and sometimes satirical.

You think you might be at the fairytale ending, but no, it has barely started. It starts now.

Vill ni läsa hela sagan finner ni den här:

Svensk version fulltext

If you want to read the whole story you find it here:
English full version

Also check out
Warning of grand projects

Se även
Varning för storslagna projekt