What ever, Yellow fellows

Att invadera ett land 1000kr

Tänk så bra vi har det i ett land där fred råder. Har ni tänk på det? Inte alls långt ifrån oss ute i den stora världen önskar många att fred kunde råda även där. Hur tänker vi människor när vi invaderar länder, kör bort de som bor där och tror att det som komma… Continue reading Att invadera ett land 1000kr