oil paintings, What ever

Upp till ytan/searching for light (julpris 1000 sek)

Somliga människor behöver mer än andra gå under ytan för att söka en trygg och lugn tillvaro efter en tid ovan ytan ute i ljuset i samspel med andra människor. Under ytan-tiden, innetiden, som den introverta sidan av oss gärna samlar kraft under, skiljer sig från över ytan-tiden, utetiden, som den mer extroverta sidan gillar… Continue reading Upp till ytan/searching for light (julpris 1000 sek)