Trosa förbifart/Infart Västra

Så här jobbar Trosa kommun med ÖP

Ni som är intresserade av att följa förbifarts-frågan har det inte lätt, trots att dagens digitala teknik borde göra det lätt. Trosa kommun har 2015-10-23 antagit granskningsutlåtande, baserat på inkomna synpunkter på förslag till Översiktsplan 2015. Fem veckor senare 2015-11-30 skickar man per brev ut granskningsutlåtandet till de som inkommit med synpunkter. Den försändelsen landar… Continue reading Så här jobbar Trosa kommun med ÖP