Digital paintings, What ever

Ikonmåleri på i-vis

Under konstens vecka bjöd Trosabygdens konstförening in en föreläsare, som berättade om ikonmåleri och visade många fina exempel på sådana verk. Den sortens målning går tvärs emot det jag oftast ägnar mig åt inom måleriet, men ändå inte. Ikonmåleri handlar om kontemplation, tålamod och en förfärligt lång väg till färdig målning. Men bilderna ger också… Continue reading Ikonmåleri på i-vis