Trosa förbifart/Infart Västra, Trosa is the place

News article about Save Trosa nature

The letter that was sent to County Board asking them to save Trosa nature from a new big road that the politicians wants to build has now reached the local digital newspaper. Nyheten om invånarnas skrivelse till Länsstyrelsen har nått lokaltidningen http://www.itrosa.se. Ni kan läsa artikeln här: You can read the Swedish article here: http://www.itrosa.se/sv/article/?i=s8481901201442562… Continue reading News article about Save Trosa nature

Advertisement
Challenges, Nature miracles, Trosa förbifart/Infart Västra, Trosa is the place

Låt örnen flyga – Where eagles fly

For English readers, look below the Swedish text Naturskyddsföreningen får stöd av hundratalet boende på Tureholmshalvön Naturskyddsföreningens begäran till Länsstyrelsen att ompröva beslutet om att inte göra någon miljökonsekvensbeskrivning för projekt Infart Västra Trosa får nu stöd av 132 boende och två föreningar på Tureholmshalvön Gillbergsvik/Käftudden, som insänt en skrivelse till Länsstyrelsen. Exploateringen av Tureholmshalvön… Continue reading Låt örnen flyga – Where eagles fly

Digital paintings, drawings, Trosa paintings/Trosamåleri

Skarvar på Snöholmen Trosa igen!

Trosa kommun kämpar på med vad man uppfattar som ett stort problem. Nämligen att skarvarna anlagt en koloni på Snöholmen i Trosa. Väldigt lite reflektioner verkar kretsa kring det faktum att skarven kanske inte har så många andra ställen att hålla till på längre med anledning av att människan tagit allt större kustområden i anspråk… Continue reading Skarvar på Snöholmen Trosa igen!