Digital paintings, Movies, Nature miracles, Trosa förbifart/Infart Västra, YannoDunnoVictor

Den inre skogen – The original forest

https://www.svtplay.se/video/24541825/den-inre-skogen/den-inre-skogen?start=auto Endast 0,5% av vår urskog finns kvar i Sverige. I Trosa hotas originalskogarna av exploatering i eskalerande takt. I filmen Den inre skogen kan vi höra konstnärer berätta om skogens betydelse för människan. Den filmen ger mig ytterligare anledningar att fortsätta kämpa för att Trosa ska få behålla sin natur. Vi behöver alla naturen.… Continue reading Den inre skogen – The original forest

Challenges, Digital paintings, drawings, Reblogs

Be the unique you

We're writing the year 2018 and we still don't get that we are all alike. We are all just expressing ourselves in the ways we find is possible for us. For far too many people that still means you're different if you don't express your self like "normal" people. I don't get it. The most… Continue reading Be the unique you

What ever

The watercolor worlds of Lars Lerin

One of our top favourite artists in Sweden, Mr Lars Lerin has an exhibition in Minneapolis Minnesota until Maj 22. If you're nearby, check it out. He does amazing water color paintings. It's unbelievable beautiful and I don't understand how anyone can do such paintings. Infolinks that I found: http://www.asimn.org/exhibitions-collections/exhibitions/watercolor-worlds-lars-lerin http://www.minnesotamonthly.com/Calendar/index.php/name/The-Watercolor-Worlds-of-Lars-Lerin/event/21305/ If anyone of you… Continue reading The watercolor worlds of Lars Lerin

What ever

Walking in Lars Lerins landscape

I've just stepped right into an infinite landscape, that calls the origin of man. Forests, water, rocks, snow, ice, animals and even some human habitations. Opening Lars Lerins book Natural Learning involves a wide open gate to the nature we never ever do without, even if we sometimes get us there. To walk into his… Continue reading Walking in Lars Lerins landscape

What ever

Att vandra i Lars Lerins landskap

Jag har precis klivit rakt in i ett oändligt landskap, som anropar människans ursprung. Skogar, vatten, klippor, stenar, snö, is, djur och även några människoboningar. Att öppna Lars Lerins bok Naturlära innebär en vidöppen port till den natur vi aldrig någonsin klarar oss utan även om vi ibland får för oss det.Att vandra in i hans… Continue reading Att vandra i Lars Lerins landskap