Trosa förbifart/Infart Västra, Trosa is the place, VilleValleViktor, YannoDunnoVictor

Vilken vecka – What a week!

Veckan när jag här på bloggen publicerade Sagan om en onödig väg/Ville Valle och Viktor sköt statistiken på antal visningar i höjden. The week that I posted The tale of an unnecessary road/Yanno Dunno and Victor the stats went through the roof compared to a normal week. Om du inte har hunnit läst sagan ännu… Continue reading Vilken vecka – What a week!