Digital paintings, What ever

Låt inte hat äta upp dig/don’t let hate get you

Apropå bilden ovan, från ett snille till ett annat.... Här om dagen läste jag några geniala meningar i August Strindbergs Svarta fanor. Den kan ni hitta på Litteraturbanken.se Så här lyder meningarna jag fastnade för när jag läste: "…Man skall aldrig hata en människa, sade han, ty det är att förstärka fiendens strömmar genom influens.… Continue reading Låt inte hat äta upp dig/don’t let hate get you

Nature miracles, oil paintings, What ever

Finally rain (again)

Do you like the sound of rain? At first you don't understand where the sound is coming from, until you realize it's the rain. When you look through your windows, you see the raindrops. You then get moves to the sound. By then you really get that it's raining. Then the sounds stop for a… Continue reading Finally rain (again)