Watercolours

The ladder of life – livets stege

Is life like this? Kan vi se livet som en stege? Some climbing up to the top, some stays halfway and som stays on the ground. Några klättrar hela vägen upp, några stannar på halva vägen och andra står kvar på marken. Watercolors on cardboard, reuse art. Akvarell på kartong. Anna

AsorT of town - TrosA, n wot fo, Digital paintings, drawings, Trosa förbifart/Infart Västra

Den döende da(m)dyn i Trosa

Överallt utom i Trosapolitiken verkar medvetandet breda ut sig ordentligt kring klimatförändringarna och människans del och ansvar för dessa. I Trosa kommun verkar vi fortfarande tro på en era av ständig tillväxt och ständigt ianspråktagande av naturmark som den enda möjliga och den enda rätta vägen. Vi kan inte ha mer fel än så. Vi… Continue reading Den döende da(m)dyn i Trosa