Digital paintings, What ever

Att hänga ut folk

Vårt ganska underliga uttryck Att hänga ut folk, tar sig den här formen bildligt i mitt huvud. Uttrycket dyker ofta upp i sammanhang där vi vill framföra kritik. Avvägningen i sådana funderingar kretsar ofta, vid sidan av själva kritiken, kring just lämpligheten att personrikta kritiken. Vill vi framföra kritik mot kommunal förvaltning får ofta tjänstemän… Continue reading Att hänga ut folk

Pastel paintings

Att våga stå innanför eller utanför/courage to stand up (julpris 100sek)

Årets fredspris gick till Kailash Satyarthi and Malala Yousafzai. Må vi alla lära oss att våga stå upp för en medmänskliga värld såsom de oförtrutet gör. Även om vi alla inte når Nobel-nivåer eller andra former av utmärkelser borde vi förstå att ändå bidra till att göra världen mer fridfull och där alla får plats… Continue reading Att våga stå innanför eller utanför/courage to stand up (julpris 100sek)