Challenges, Digital paintings, drawings, Trosa förbifart/Infart Västra, VilleValleViktor, YannoDunnoVictor

Går Trosa Påsköns öde till mötes? Is our little town the 2000 century answer to Easter Island in the 1800 century?

Detta inlägg går i repris. Namninsamlingen har nu kommit upp i över 500 namn. Vi har chans att förhindra det öde som drabbade Påskön på 1800-talet genom att tillsammans hjälpa till att samla ihop namn till uppropet Avbryt infart västra Trosa. https://www.skrivunder.com/avbryt_infart_vastra_trosa Alla som vill kan skriva under. Den som inte vill ha namnet synligt… Continue reading Går Trosa Påsköns öde till mötes? Is our little town the 2000 century answer to Easter Island in the 1800 century?

Digital paintings, drawings, Trosa förbifart/Infart Västra, VilleValleViktor, YannoDunnoVictor

NOT IN MY BACKYARD!

Need I say more? Behöver jag säga mer? Vänder på nimby-argumentet 😉 Turning the nimby argument around 😉  Sign the Save Trosa nature petition here: Skriv under för att behålla Trosas närnatur här: https://www.skrivunder.com/avbryt_infart_vastra_trosa We're 450 people who have signed already. If we can get more names we can demand a voting action for… Continue reading NOT IN MY BACKYARD!

Challenges, Trosa förbifart/Infart Västra, VilleValleViktor, YannoDunnoVictor

Voting for nature – rösta för närnaturen

At fb page Mötesplats 0156 you can in Swedish read about how to vote if you don't want the politicians to destroy more nature. På fb-sidan Mötesplats 0156 kan du som röstberättigad i Trosa kommun läsa om hur du kan rösta för att påverka politikerna att inte förstöra mer närnatur i Trosa. It's a complicated… Continue reading Voting for nature – rösta för närnaturen

Trosa förbifart/Infart Västra, VilleValleViktor, YannoDunnoVictor

Behåll Trosas närnatur flygblad – Save Trosa nature flyer

För att uppmana folk att stödja bevarandet av Trosas närnatur, som i dessa klimatförändringstider har fått ännu större betydelse för våra framtida möjligheter att klara ökade temperaturer med bibehållen vattentillgång och luftrening, har vi gjort ett flygblad som vi delat ut i delar av kommunen. Utdelandet har skett genom cykel- och gångtransport. I en kampanj… Continue reading Behåll Trosas närnatur flygblad – Save Trosa nature flyer

Challenges, Trosa förbifart/Infart Västra, VilleValleViktor, YannoDunnoVictor

200 namn – milstolpe i namninsamlingen/ 200 names milestone for our petition :)

Vi har nu nått 200 underskrifter för namninsamlingen Avbryt infart västra Trosa. Alla som vill att Trosa ska behålla närnaturen istället för att asfaltera bort den kan skriva under. Allt du behöver är att ange ditt namn och mailadress och sedan godkänna underskriften i ett mail som kommer till dig. Det mailet kan hamna i… Continue reading 200 namn – milstolpe i namninsamlingen/ 200 names milestone for our petition 🙂

Challenges, Digital paintings, Trosa förbifart/Infart Västra, VilleValleViktor, YannoDunnoVictor

Att samla namn – To collect names

Mixed languages swedish and English, read the language you want by scrolling down until you find the right language for you. I två veckor har jag deltagit i ansträngningarna att samla namn för att rädda Trosas närnatur kvar till kommande generationer. Vill du också delta med ditt namn kan du göra det på https://www.skrivunder.com/avbryt_infart_vastra_trosa Alla… Continue reading Att samla namn – To collect names

Challenges, Digital paintings, Trosa förbifart/Infart Västra, Trosa is the place

News article about Save Trosa nature

At http://www.itrosa.se and the fb page itrosa.se you  can read a news article about Save Trosa nature movement and their petition. If you like it, please give the fb page a like as showing your support for saving Trosa nature. You can also read more about the movement on Save Trosa nature fb page and give… Continue reading News article about Save Trosa nature

Reblogs, Trosa förbifart/Infart Västra

Infart västra Trosa bromsar byggplaner

One of my Save Trosa nature friends has written an excellent post about the madness in building a big road that will destroy our nature. Read the post if you think it’s madness to build new roads that we don’t need. Please visit his blog and give him likes and comments (if you should find the post worth liking 😉 The text is in Swedish, but maybe you can use some translate help like google or something 🙂
Anna

Hållbar väg för Trosa

SN 151010 - samråd infarten, roterad 12

Den 10 oktober 2015 skrev SN (Södermanlands Nyheter) att det första samrådet nu skall ske för Infart västra Trosa. En specifik vägdragning skall tas fram, 10 meter bred säger Trafikverkets projektledare Léni Maot. Hon tillägger att diken och slänter tillkommer och eventuellt en gång- och cykelbana. I sidoreportaget skriver SN “Medfinansierande projekt ligger på is”. Det är området Emils backe, ett område planlagt för 41 villor med ekologisk profil precis där den nya vägen skall påbörjas i väster, som är pausat. Och det är osäkert när nästa etapp dras igång säger exploatören till SN. Trosa kommuns exploateringschef är inte oroad av byggpausen och menar att det är naturligt att exploateringar går olika fort i olika skeden. Med finns flera aspekter som SN inte belyser i reportaget…

Infarten grusar den ekologiska visionen med Emils backe
Det bostadsområde som planeras för Emils backe bär på visionen om hus “i en vacker skogsbacke med vidsträckt…

View original post 514 more words