Nature miracles, Trosa förbifart/Infart Västra, Trosa is the place, VilleValleViktor, YannoDunnoVictor

Padda – Toad

I met this little friend today. Den här paddan korsade min väg idag. I will never get why our nature protection authorities doesn't want to fulfill their responsibilities to actually protect nature. Jag kommer aldrig begripa varför våra myndigheter, som ansvarar för naturskyddet, inte vill uppfylla sina skyldigheter. This toad and all other animals in… Continue reading Padda – Toad