Trosa paintings/Trosamåleri

Torgbron Trosa triptyk 1500kr

Här har jag låtit torgbron i Trosa löpa genom tre tavlor. Alla med olika tema, men ändå samma. Den till vänster visar Trosa i tillväxt. Bokstavligt talat. Titta på växtligheten i åkanten. I mittentavlans motiv kan ni se en arborist i arbete i trädet till höger om bron. I högertavlan pågår Albins generationsskiftesombyggnad och förbi… Continue reading Torgbron Trosa triptyk 1500kr

Advertisements