Trosa paintings/Trosamåleri, What ever

Öbolandet Vattentornet Trosa 2000 sek

Ett av åkerfälten på Öbolandet Edanö Trosa med utsikt mot vattentornet en vårvinterdag. Snart ett minne blott med tanke på pågående utbyggnad på grannåkrarna. Kanske bra, kanske mindre bra, beroende på vilka värden vi lägger i vågskålen. För mig betyder Edanö promenader i tystnad och livskraftig natur, för andra betyder det stadsnära boende, som med… Continue reading Öbolandet Vattentornet Trosa 2000 sek

Trosa paintings/Trosamåleri, What ever

Edanö Öbolandet Svartviken

I veckan har jag haft tillfälle att vandra på skogsstigarna på Edanö Öbolandet. I underbart vårväder och fantastiska naturmiljöer gick jag på upptäcktsfärd. Gamla skogsmulleminnen kom över mig, liksom andra barndomsminnen från trollskogar i uppväxttrakten. Som barn kände jag varje gren, varje sten, varje stam i "mina" skogar, nästan som Ronja Röverdotter där hon kavat… Continue reading Edanö Öbolandet Svartviken