drawings, Trosa förbifart/Infart Västra

How do you help a friend?

If you see that Someone's not feeling good, shows signs of depression, lack of energy and seems to get hurt in different ways, what do you do? Everything's looks fine on the outside. People around says everything's okay. You can't really get someone else to see what you see, that Someone is among toxic people… Continue reading How do you help a friend?

Digital paintings, Trosa förbifart/Infart Västra

Don’t ever trust politicians!

    When the world recently met in Paris to achieve a save the Planet plan, the politicians in Trosa from every political party there is, decided to take a increasing pollution comprehensive plan for our municipality. You can read about it here at http://www.itrosa.se in Swedish http://www.itrosa.se/sv/article/?i=s4984658704361451 "Samhällsbyggnadsnämnden fick under tiden 6 juli till… Continue reading Don’t ever trust politicians!

Digital paintings, drawings, Trosa förbifart/Infart Västra, Trosa paintings/Trosamåleri

Kraftsamling mot Trosa förbifart 2 november kl. 19 TBOK-stugan vid Trosalands kyrka – Välkomna!

  Var vill ni plocka svamp och ströva i för områden i framtidens Trosa kommun? Nära en stor bullrande bilväg med ständiga oljud och ohälsosam luft, som påverkar den eventuella lilla skogsbit, som kanske överlever det stora ingreppet en flerfilig bilväg innebär? Eller På gångavstånd från ditt hem, till en naturtyst orörd skog, långt ifrån… Continue reading Kraftsamling mot Trosa förbifart 2 november kl. 19 TBOK-stugan vid Trosalands kyrka – Välkomna!

Pastel paintings, Trosa förbifart/Infart Västra, Trosa is the place, Trosa paintings/Trosamåleri

Moderna visioner för Trosa

Om ni har följt mina inlägg i kategorin Trosa förbifart Infart Västra och de synpunkter på Trosa Översiktsplan 2015 jag har publicerat här på bloggen kanske några av er undrar hur en modern vision av framtida Trosa skulle kunna se ut i stället för dystopin kommunen utmålar i förslag till Översiktsplan 2015. Jag har börjat… Continue reading Moderna visioner för Trosa

Digital paintings, drawings, Trosa förbifart/Infart Västra, Trosa paintings/Trosamåleri

Vad har hänt med Trosa ÖP 2015? What happened?

Jag lämnade den 30 september in synpunkter på Trosa kommuns översiktsplan 2015. Se inlägget: I told our politicians how I feel about them erasing our nature. Look at this post: SYNPUNKTER PÅ FÖRSLAG TILL ÖVERSIKTSPLAN 2015 FÖR TROSA KOMMUN | Annas Art - FärgaregårdsAnna I det dokumentet påpekar jag hur väl Trosa kommun prickar in… Continue reading Vad har hänt med Trosa ÖP 2015? What happened?