Reuse art, Trosa förbifart/Infart Västra, Trosa is the place, Trosa paintings/Trosamåleri

Vykortstaden Trosa

for english version, see the blogpost The Postcard town Trosa Sweden Vykortstaden Trosa Kan du läsa mellan raderna? Det kan jag också!  Ett collage av: Översiktsplan 2015 samrådshandling 2015-02-20 Trosa kommun Anna Bohlins yttrande över Översiktsplanen 2015 Jag vill med konstens hjälp sprida både den officiella kommunala framtidsvisionen och den tolkning invånare gör på… Continue reading Vykortstaden Trosa

AsorT of town - TrosA, n wot fo, Digital paintings, drawings, Trosa förbifart/Infart Västra, Trosa is the place, Trosa paintings/Trosamåleri

Synpunkter på förslag till Översiktsplan 2015 Trosa kommun

Jag har idag sänt in synpunkter på översiktsplan 2015 till Trosa kommun. Ni kan läsa handlingen i sin helhet i bifogad pdf. Jag vill rädda Trosa kommuns natur, därför har jag sänt in dessa synpunkter. Ha en fin dag! To my followers around the world. Today I have let our politicians know about how I… Continue reading Synpunkter på förslag till Översiktsplan 2015 Trosa kommun