Challenges, drawings, Trosa förbifart/Infart Västra, Watercolours

Vad kan du göra? What can you do?

Vi talar och tänker alla kring klimatfrågorna just nu, tror jag. Vad kan du göra för att medverka till en snabbare övergång till ett fossilfritt samhälle? Svara på frågorna i klimatdeklarationen så får du en startpunkt att utgå ifrån. We all talk and think about the enviromental issues right now, I think. What can you… Continue reading Vad kan du göra? What can you do?

Challenges, Digital paintings, drawings, Trosa förbifart/Infart Västra

Which future do you wanna give the next generation?

English text follows after the Swedish. Vilket alternativ vi helst väljer framstår nog som självklart för många av oss, men i Trosa agerar politikerna som om klimatåtagandena inte gäller dem. De tror på fullt allvar att de fortfarande 2017 kan bygga en ny stor väg som ÖKAR utsläppen och dessutom medverka till att avskoga stora… Continue reading Which future do you wanna give the next generation?