Digital paintings, drawings, Trosa förbifart/Infart Västra, Trosa is the place

Du kan fortfarande påverka, trots beslut från Länsstyrelsen

När alla andra hade jul- och nyårsledig jobbade Länsstyrelsen i Södermanland på ordentligt. Man hann att fatta avslagsbeslut på Naturskyddsföreningens begäran om omprövning av beslut beträffande om projekt Infart Västra/Trosa förbifart behöver en miljökonsekvensbeskrivning eller ej. I inlägget Stöd Naturskyddsföreningens försök att rädda Trosas natur berättade jag att det gick att stödja deras skrivelse genom… Continue reading Du kan fortfarande påverka, trots beslut från Länsstyrelsen