Digital paintings, drawings, Trosa förbifart/Infart Västra, Trosa is the place

Trafikverket samrådsredogörelse 20151207

Jag lämnade in synpunkter till Trafikverket och påpekade där att Trosa förbifart/infart Västra inverkar alltför mycket på höga naturvärden och inte kan redovisa några som helst fördelar med att utradera natur för all framtid till förmån för en väg, som innebär ÖKADE utsläpp i kommunen. Som ni säkert har hört har övriga världen bestämt sig… Continue reading Trafikverket samrådsredogörelse 20151207