Trosa förbifart/Infart Västra, Trosa is the place

Trosapolitiker besinna er – Trosa politicians think again!

Sea eagle at Gillbergsvik Käftudden Trosa 2017 After Swedish text a google translation to English follows. Politikerna i Trosa har fått ännu en skrivelse angående exploateringsplanerna för västra Trosa och Tureholmshalvön. Ni kan läsa den nedan. Vill ni också agera och låta politikerna veta vad ni tycker om deras planer, skriv till politikerna. Har ni… Continue reading Trosapolitiker besinna er – Trosa politicians think again!