Challenges, Digital paintings

Namn fortsätter komma in – Names keep coming in

The latest Save Trosa nature action is a success so far. At this point over 400 people want's to save nature from people with far too much money hunting wild animals for fun. Landowner want's to set up a fence in nature so that the animals can't escape from hunters. People live near the area… Continue reading Namn fortsätter komma in – Names keep coming in

Challenges, Digital paintings, Trosa is the place

Dags att rädda Trosas natur igen – Time to save Trosa nature again

I ett av Trosas allemansrättsliga naturområden planeras en vilthägnsanläggning med nöjesjakt som syfte. Ytan som kommer att stängas av för allmänheten uppgår till mer än 600 fotbollsplaner! Vart djuren som lever vilt i området ska ta vägen är oklart. Runtom hägnet ligger bostadsbebyggelse där många barnfamiljer bor. I hägnet kommer många hundra djur stängas in… Continue reading Dags att rädda Trosas natur igen – Time to save Trosa nature again

Challenges, Digital paintings, drawings, Trosa förbifart/Infart Västra, VilleValleViktor, YannoDunnoVictor

Hur mycket vill du skänka bort? How Much Do You Want To Give Away?

(English text below the swedish) I Sverige har vi sedan urminnes hävd något vi idag benämner allemansrätten. Den ger var och en rätt att vistas i naturmarker som inte tillhör den så kallade hemfridszonen kring bostadsbyggnader. Den här rätten omfattar alla. Vi behöver inte äga mark själva. Vi behöver inte betala något. Vi behöver bara… Continue reading Hur mycket vill du skänka bort? How Much Do You Want To Give Away?

Challenges, Digital paintings, drawings, Photographs, Trosa förbifart/Infart Västra

Hjälp naturen att finnas till/Save Trosa nature

For english text, look below Swedish text Hos Artportalen kan du hjälpa naturen att finnas till. Det kan låta konstigt, men för att övertyga myndigheter om att naturen existerar och i allra högsta grad är skyddsvärd behövs alltid nya inrapporterade observationer, som tydligt kan påvisa att naturen fortfarande finns nära oss och behöver finnas kvar även… Continue reading Hjälp naturen att finnas till/Save Trosa nature

Trosa förbifart/Infart Västra, Trosa is the place

FÖR VEM BYGGS FÖRBIFARTEN? SAVE TROSA NATURE!

For English version, look below the Swedish text FÖR VEM BYGGS FÖRBIFARTEN? Trosa kommun har meddelat att förbifarten ska finansieras genom exploateringsintäkter från västra delarna av Trosa. I Trafikverkets samrådshandlingar redovisar man trafikflödesberäkningar som indikerar att den största exploateringen kommer att ske söder om Trosa, inte västerut. Trafikverket beräknar en trafikökning på 129% på Utterviksvägen,… Continue reading FÖR VEM BYGGS FÖRBIFARTEN? SAVE TROSA NATURE!

Digital paintings, drawings, Trosa förbifart/Infart Västra, Trosa is the place

Trafikverket samrådsredogörelse 20151207

Jag lämnade in synpunkter till Trafikverket och påpekade där att Trosa förbifart/infart Västra inverkar alltför mycket på höga naturvärden och inte kan redovisa några som helst fördelar med att utradera natur för all framtid till förmån för en väg, som innebär ÖKADE utsläpp i kommunen. Som ni säkert har hört har övriga världen bestämt sig… Continue reading Trafikverket samrådsredogörelse 20151207

drawings, Pastel paintings, Trosa förbifart/Infart Västra, Trosa paintings/Trosamåleri

Save Trosa nature/Trafikverket vill ha dina synpunkter senast 6 november

   Föreställ dig Central Park i New York. Imagine Central Park in New York. Trosas obrutna naturlandskap kring Trosaåns dalgång och Hungaskogen som ligger som en oas mellan kommunens tre tätorter motsvarar ungefär ett Central Park. The Trosa nature landscape, that is threaten by our politicians who wants to build a big f-ng road in… Continue reading Save Trosa nature/Trafikverket vill ha dina synpunkter senast 6 november