What ever, Yellow fellows

Some boys playground – Lilleputtarnas land 800kr

Jag har i mina försök att måla med akrylfärg tagit mig tillbaka till mina gula gubbar. Den här bilden kan handla om hur vi försöker begränsa somliga människor, förminska dem till att passa den egna uppfattningen om rätt storlek och rätt sätt att ta plats, eller inte ta plats. När vi begränsar och förminskar andra… Continue reading Some boys playground – Lilleputtarnas land 800kr