Trafic signs/Trafikskyltar i fantasin, What ever

Stop for a while and think

Every now and then we all need to stop and think for a while. In particular, when the world around us in whatever the scale seems to spin faster and faster. Allow each other the break from everyday life. Allow each other to think before you act, think after you act and think for most… Continue reading Stop for a while and think

Advertisement
Trafic signs/Trafikskyltar i fantasin, What ever

Stanna upp och tänk till

En av mina favoritskyltar ur egen produktion med kraftig inspiration från Rodins Poeten/Tänkaren förstås. Vi behöver verkligen stanna upp och tänka till då och då. I synnerhet när vi inte ens själva tror att vi behöver det. Men vi borde också oftare kanske kasta oss in i skeenden där vi inte tänker efter. Svårt att… Continue reading Stanna upp och tänk till