Digital paintings, drawings, Nature miracles, Trosa is the place, What ever

White wagtail

   One of the really merry Spring signs is the White wagtail coming back to us after winter season. I spotted the very first White wagtail of the year on the roof recently. I didn't have a camera at the time, so you have to take my word and my drawing as proof 🙂 I… Continue reading White wagtail

Trafic signs/Trafikskyltar i fantasin

Sign posts for life/vägskyltar för livet

Stop and think through/stanna upp och tänk igenom Max speed/högsta tillåtna hastighet 5 km/h Dream on/fortsätt att drömma Use your brain/använd din hjärna Take care of each other/ta hand om varandra Let love flow from your purse instead of money/låt kärlek flöda från din börs istället för pengar Sharks not allowed at the beach/hajförbud vid… Continue reading Sign posts for life/vägskyltar för livet