Digital paintings, drawings, What ever

Are you feeling better…

   ...when you read about other feeling miserable? I'm not. But lots of people seems to do that when they read this kind of gossip press. I did a Swedish version of this drawing couple of years ago and now I've done an English version. I think this kind of papers look the same all… Continue reading Are you feeling better…

Digital paintings, drawings, What ever

Mår vi verkligen bättre när andra mår sämre?

Do we really feel better when other people feel bad? Brukar ni läsa skvallerpress? Serietidningar och sagor för vuxna brukar jag kalla fenomenet eftersom innehållet bara lånar bilder ur verkligheten och diktar ihop textmassa och bildcollage. Grundtanken med utgivningen av vuxensagor med illusorisk verklighetstema verkar bygga på att sagorna ska få läsare att må bättre… Continue reading Mår vi verkligen bättre när andra mår sämre?