Nature miracles, Photographs, Trosa förbifart/Infart Västra, Trosa is the place, VilleValleViktor, YannoDunnoVictor

More Trosa nature pictures

If you want to see more pictures of the Trosa nature we're want to protect from exploitation you can visit the fb page Möteplats 0156. If you like the pictures and are on fb, please give the post a like and even a comment if you have something to say about the pictures.  The… Continue reading More Trosa nature pictures

AsorT of town - TrosA, n wot fo, Digital paintings, drawings, Trosa förbifart/Infart Västra

Tillväxt

In English, see below Swedish text. Detta nutida ord, som vi använder antingen som messias-kommer-ord eller skällsord beroende på vilken inriktningsidé vi tillhör. Ofta talar vi om ekonomisk TILLVÄXT utan någon närmare definition eller förklaring till varför vi tillför den goda eller dåliga egenskaper. Inom den ekonomiska tillväxten skulle vi nog kunna utkristallisera två spår.… Continue reading Tillväxt

Digital paintings, drawings, Trosa förbifart/Infart Västra

Möt förbifartsormen i Trosa

Trosa kommuns politiker talar med kluven tunga. I miljöundersökningar svarar man "bäst i klassen" på de flesta av frågorna samtidigt som man gör precis tvärtom, som svaren på enkätfrågorna, i den fysiska verkligheten. Kommunen säger i senaste miljöenkäten för kommuner att man inte bebygger åkermark, grönområden i tätort eller skyddsvärd natur. Hur man definierar de… Continue reading Möt förbifartsormen i Trosa