Challenges, Digital paintings

Morning drawings – Morgonteckningar August 9-10 2018

This morning drawing thing has become a very nice habit.  Morgontecknandet kommer jag helt klart att försöka göra till en vana. Svanfamilj som jag såg på långt håll. Tyvärr kunde jag då inte se detaljerna, så teckningen får stå som minnesanteckning och inte en exakt avbild av hur svanar ser ut. Swan family was passing… Continue reading Morning drawings – Morgonteckningar August 9-10 2018

Advertisement
drawings

Morning drawings – Morgonteckningar August 1-2 2018

The moon was up early in the morning. I started with the moon that became to big for the picture, but I don't care. Månen hängde kvar på himlavalvet en tidig morgon. Jag började teckningen med den. Månen tar egentligen upp för stor plats på teckningen, men det bryr jag mig inte om. Stones and… Continue reading Morning drawings – Morgonteckningar August 1-2 2018

paint on rocks

Rock city – Stenstad

Paint on rocks is fun. Just look at this 🙂 Måla på sten är kul. Kolla in dessa stenar 🙂 Anna

paint on rocks, What ever

Three little angels/Tre små änglar

Paint on stones is really fun. In these stones I found three little angels. Måla på sten roar mig mycket. I dessa stenar fann jag tre små änglar. Anna