paint on rocks

Stoneface – stenansikte

It's fun painting on rocks.  Det är kul att måla på sten. Everyone can do it. Just find rocks and let your fantasy flow. Alla kan måla på sten. Leta rätt på stenar och låt fantasin flöda. Anna