Trafic signs/Trafikskyltar i fantasin, Trosa förbifart/Infart Västra

My kind of stop sign

I did this paiting some years ago. I still like it. To me it says Hey, stop and make time for thinking. It's so important that we give ourselves and others time to think. We don't always have to act immediately. Many times it's better to calm down, collecting facts and then give time for… Continue reading My kind of stop sign

Trafic signs/Trafikskyltar i fantasin, What ever

Stop for a while and think

Every now and then we all need to stop and think for a while. In particular, when the world around us in whatever the scale seems to spin faster and faster. Allow each other the break from everyday life. Allow each other to think before you act, think after you act and think for most… Continue reading Stop for a while and think

Trafic signs/Trafikskyltar i fantasin, What ever

Stanna upp och tänk 500sek

En av mina favoritskyltar. Sådana hör skyltar skulle vi säkert behöva ha på många ställen i vår tid. Hur ofta skyndar vi inte fram utan att tänka efter före. I någon slags iver att ständigt jaga känslan av att ligga först. Kanske borde vi istället sträva efter att tänka efter före och inte bry oss… Continue reading Stanna upp och tänk 500sek

Trafic signs/Trafikskyltar i fantasin, What ever

Stanna upp och tänk till

En av mina favoritskyltar ur egen produktion med kraftig inspiration från Rodins Poeten/Tänkaren förstås. Vi behöver verkligen stanna upp och tänka till då och då. I synnerhet när vi inte ens själva tror att vi behöver det. Men vi borde också oftare kanske kasta oss in i skeenden där vi inte tänker efter. Svårt att… Continue reading Stanna upp och tänk till