Digital paintings

Free as a bird – Fri som en fågel

Free as a bird - Fri som en fågel Today I saw a flying human being over the roof tops. Idag såg jag en flygande människa ovanför takåsarna. Freedom feeling or scareness? Frihetskänsla eller skräckkänsla? Anna

Photographs, What ever

Seagull kid/Måsunge