Challenges, drawings

Morning drawings – morgonteckningar October 3 and 6 2018

Missed the October 3 drawing in earlier post. Missade tredje oktoberteckningen i tidigRe inlägg. How to wake up early in the morning? Set a timer on your lamps and create your own sunrise 🙂 That works for me. Gör det lättare att vakna tidigt på morgonen. Sätt timer på dina lampor och skapa din egen… Continue reading Morning drawings – morgonteckningar October 3 and 6 2018