Time hunting

Time’s running out/Tiden rinner iväg

What if time really runs out. Do we then go time thirsting in the desert, searching for more time? Om tiden verkligen skulle rinna iväg. Skulle vi då gå runt i öknen törstande efter mer tid? Anna   

Time hunting

Measure time/Mäta tid

To measure time. Can we actually measure time? Here I have drawn an hourglass, which will be measured. So it is possible to measure time 🙂 Att mäta tid. Kan vi egentligen mäta tid? Här har jag ritat ett timglas, som blir mätt. Så visst går det att mäta tid 🙂 Anna