Digital paintings, drawings, Trosa förbifart/Infart Västra, Trosa paintings/Trosamåleri

Översiktsplan 2015 Trosa kommun 20150611 pdf

Trosa kommun har tidigare på sin hemsida haft förslag till Översiktsplan 2015 tillgänglig som pdf-dokument. Den sidan går inte längre att hitta på kommunens hemsida. Därför kan ni nu istället ladda ner pdf-dokumentet här om ni fortfarande vill kunna ta del av dystopin Översiktsplan 2015. All information om kommunens arbetsplan rörande ÖP 2015 har också… Continue reading Översiktsplan 2015 Trosa kommun 20150611 pdf

Advertisements