drawings, Trosa förbifart/Infart Västra, Trosa is the place

Storslagna projekt

Jag hittade en gammal post som blir mer och mer aktuell för Trosas politiker som har drabbats av storhetsvansinne i alla möjliga frågor, men främst beslutet att stå fast vid att bygga en ny stor väg som inte behövs och som kommer att motverka de allt mer angelägna klimatmålen. Så jag postar denna serie igen.… Continue reading Storslagna projekt

Digital paintings, drawings, Trosa förbifart/Infart Västra, Trosa paintings/Trosamåleri

Översiktsplan 2015 Trosa kommun 20150611 pdf

Trosa kommun har tidigare på sin hemsida haft förslag till Översiktsplan 2015 tillgänglig som pdf-dokument. Den sidan går inte längre att hitta på kommunens hemsida. Därför kan ni nu istället ladda ner pdf-dokumentet här om ni fortfarande vill kunna ta del av dystopin Översiktsplan 2015. All information om kommunens arbetsplan rörande ÖP 2015 har också… Continue reading Översiktsplan 2015 Trosa kommun 20150611 pdf