Digital paintings, drawings, Trosa förbifart/Infart Västra, Trosa is the place

Klimatsmart utveckling i Trosa? Climate-smart development in Trosa?

english text below the swedish Trafikverket har i en rapport (TRV 2016/18483 publnr 2016:043) om hur vi kan utveckla klimatsmart kommit fram till följande: För att åtstadkomma en minskning av biltrafiken krävs bland annat att: 1. Tillkommande bebyggelse koncentreras till dagens tätortsytor så att ytterligare utbredning undviks 2. Lokalisering sker centralt eller nära lokalt centrum… Continue reading Klimatsmart utveckling i Trosa? Climate-smart development in Trosa?