Nature miracles

Älgar vid Tureholm Elks at Tureholm

Tureholm castle - Tureholms slott Ops, some elks on the field - hoppsan, några älgar ute på åkern A mother and child - mor och barn Listening - lyssnar? Anna

Trosa is the place, Trosa paintings/Trosamåleri

Winter paintings from Trosa Sweden part 1

So it's winter in my town Trosa. I have done several winter paintings of Trosa views through the years. Here are some of them

Blogging, Photographs, Trosa is the place, Trosa paintings/Trosamåleri

More winter pics from Trosa

Jim said in a comment "more pics!" so here's some old winter photographs from Trosa taken a couple of years ago. Anna    Did a painting of this view once          Actually I did a painting out from this photo too 😉   

Trosa paintings/Trosamåleri

Tureholm castle, Trosa Sweden

Tureholm slott (sold) Historic yellow building in Trosa Sweden. Tureholm Castle - Wikipedia, the free encyclopedia https://en.m.wikipedia.org/wiki/Tureholm_Castle

Trosa paintings/Trosamåleri

Another yellow building in Trosa Sweden

  Another famous yellow building in Trosa (se previous post about "Julafons fyr") is a castle called Tureholm. In this painting we see the castle from an island outside Trosa. Still winter on the water. Anna

Trosa paintings/Trosamåleri, What ever

Tureholms slott 500kr

Årets första snö ligger nu i ett tunt täcke på marken. Snöskottning på aktivitetslistan. Men hoppas att några också lyckas finna möjligheter till snölekar på den lilla snömängden. Snö kan göra alla till barn på lekhumör 🙂 Tureholms slott från Utterviksvägens krön, i vinterlandskap. Bivaxkritor, A4storlek, färgad ram, pris 500kr. Mejla mig om ni har… Continue reading Tureholms slott 500kr